Camloket

KENT U DE EUROPEAN ACCESSIBILITY ACT?

De EUROPEAN ACCESSIBILTY ACT heeft tot doel producten en diensten toegankelijker te maken
voor mensen met een handicap in de hele Europese Unie.

Deze wet is in 2019 aangekondigd en wordt vanaf 2025 van kracht.
Bent u al voorbereid?

Het doel van deze wet is ervoor te zorgen dat producten en diensten op belangrijke gebieden,
zoals telecommunicatie, bankwezen, e-commerce en vervoer,
toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht hun vaardigheden.

Deze wet stelt minimale toegankelijkheidseisen voor een scala aan producten en diensten,
waaronder smartphones, kaartautomaten en geldautomaten.
De wet vereist ook dat lidstaten ervoor zorgen dat overheidswebsites en mobiele applicaties toegankelijk zijn.

De European Accessibility Act is een belangrijke stap naar een inclusievere samenleving
en zal helpen ervoor te zorgen dat mensen met een handicap gelijke toegang hebben tot de digitale wereld.

Ons advies:
start op redelijk korte termijn met uw video klantenservice
om de conversie op uw website te verhogen én om op tijd aan alle Europese wetgeving te voldoen.

Klik hier om naar een officiële website van de Europese Unie te gaan:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&intPageId=5581&langId=en#:~:text=The%20European%20Accessibility%20Act%20ide%20ntifies,make%20products%20and%20services%20accessibl